Samfunnsansvar

Derfor resirkulerer vi edelmetaller

Resirkulert edelmetall er mer bærekrafting enn utvunnet gull som har et mye større CO2-avtrykk. Brukte edelmetaller kan alltid gjeninnføres gjennvinningssyklusen.

Mennesker i fokus

K.A. Rasmussen har ambisjoner om å alltid være en ansvarlig aktør i samfunnet – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Foto: av fauxels / Pexels

Vi handler med ansvar

Det er knyttet mange utfordringer til å ha en kjernevirksomhet innenfor edelmetaller. Edelmetaller har høy verdi med lavt volum, samtidig som at det er lav eller ingen sporbarhet på metallene. Dette gjør bransjen utsatt for blant annet hvitvasking og korrupsjon.

Veien videre

K.A. Rasmussen har siden sin oppstart i 1872 vært en sirkulær bedrift gjennnom sitt arbeid med resirkulering av edelmetaller. Likevel er det rom for forbedringer

Les vår bærekraftsrapport
Sertifikater og policyer