Gjenvinning

Edle metaller er mangelvare i verden. Derfor er gjenvinning et ansvar og en forutsetning som skal sikre tilgangen til råmetaller også i fremtiden.

Edelmetaller har den unike egenskapen at de kan resirkuleres igjen og igjen uten at kvaliteten forringes. Det anslås i dag at gjenvinning av metaller fra elektrisk og elektronisk avfall representerer en årlig verdi på 120 milliarder kroner på verdensbasis, samtidig som at produksjonen av elektroniske hjelpemidler øker. Som Nordens ledende leverandør av edelmetaller, har vi et ansvar for å gjennomføre jobben vår på en måte som bidrar til å sikre metallene tilgjengelighet også i fremtiden.

Vi tilby i dag et stort utvalg gjenvinningsprosesser som sikrer kvalitet og renhet på metallene vi leverer fra oss til kundene våre. Dette inkluderer termisk reduksjon for å fange opp alle tilgjengelige edelmetaller. Vi har muligheten til å stripe overflatebelegg, enten kjemisk eller gjennom mekanisk behandling, og er i stand til å utføre både stor- og småskala smelting. Gjennom kjemisk utvasking konsentreres materialet som skal utvinnes, og gjøres klart for oppløsning og elementær separasjon.

Våre gjenvinningstjenester inkluderer:

Global støtte og verdensomspennende bistand.

Logistikkstyring, herunder shipping, administrasjon og innførsel av farlig gods(TFS).

Eksempler på materialer vi gjenvinner fra:

 • Brukt katalysator og restmateriale
 • Slam og restmateriale
 • Pulver og paste
 • Bæremateriale for katalysator
 • Belagte materialer og komponenter
 • Løsning for belegning og fjerning av belegg 
 • Anode og katoder 
 • Flymotor komponenter 
 • Ionebytter resin 
 • Filter
 • Oppsop og oppsop-papir/fille 
 • Jigging wires 
 • Sølv-belegg/folie og paste 
 • Fordamping og sputtering restmateriale