K.A.Rasmussen – Leverer edelt metall fra Hamar til hele verden!

150 års-jubilanten K.A. Rasmussen er en betydningsfull aktør i lokalt næringsliv, som har satt Hamar på verdenskartet som leverandør av edelmetaller og produkter til alle verdensdeler. Både som arbeidsplass, forskningsmiljø, leverandør og eksportør, er K.A. Rasmussen både et internasjonalt selskap med 100 ansatte og datterselskaper i fire ulike land – og en betydningsfull aktør i lokalt næringsliv.

Fra det lille og lokale – til det store og internasjonale

Langs Mjøsbredden på Hamar ligger K.A. Rasmussen sine innholdsrike og tradisjonelle lokaler. Disse veggene har i over 70 år huset den enorme fabrikken – fra det største maskineriet til det minste og mest nøysomme fingerspiss-arbeidet. Her inne finnes et bredt spekter av kompetanse, ekspertise og ikke minst verdiskapende jobbmuligheter. K.A. Rasmussen har både egen kjemisk – og mekanisk avdeling og laboratorium, i tillegg til dedikerte selgere som jobber både lokalt og internasjonalt. Her kan man ta fagbrev i produksjon og her foregår det kontinuerlig finansiell trading opp mot verdens valuta- og metallbørser. Der kombinasjonen med å være en lokal produsent som eksporterer til alle verdensdeler, som gjør det så spennende å jobbe her – og som gjør hele selskapet til en stor og unik bidragsyter innen rekruttering og som sikrer jobber i lokalt og internasjonalt arbeidsmarked.

Jobber bredt og internasjonalt fra Hamar

Gjennom årene har K.A. Rasmussen hele veien opplevd jevn vekst, både med tanke på drift, ansatte, omsetning, produkter og forretningsområder. På grunn av den store kompetansen hos de ansatte og de spennende forskningsmiljøene i bedriften, så samarbeider bedriften både med forskningsintituttet Sintef og et utvalg universiteter. K.A. Rasmussen er også en av bedriftene som sammen utgjør næringslivsnettverket Vikinglauget, som også bidrar aktivt til vekst, bevegelse og vekstfremmende synergier i regionens arbeidsliv.

Tekniske innovasjoner fra Hamar til hele verden

Markedsområdet til K.A. Rasmussen spenner seg fra de nordiske landene, til alle verdensdeler. Spesielt har selskapet blitt en verdifull leverandør av platinakatalysatorer som benyttes i internasjonal gjødselproduksjon, med Yara som den største kunden. Produktet er skapt, utviklet og videreutviklet på Hamar gjennom flere tiår, som resten av de edelmetallholdige produktene som utvikles og eksporteres fra
K.A. RAsmussen, og har bidratt til at Hamar har blitt en viktig by for noen av verdens største landbruks-
produsenter.

I fabrikklokalene til K.A. Rasmussen foregår det avansert forskning, med mål om å stadig skape flere nye edelmetallholdige produkter for flere industrielle markeder og kundegrupper.

En trygg leverandør, for deg som vil investere i edelmetaller

Med forsikret forsendelse, 150 års erfaring med edle metaller og konkurransedyktige priser, er K.A. Rasmussen en trygg leverandør for deg som ønsker å investere i sølv eller gull. Hos K.A. Rasmussen møtes du av erfarne rådgivere som ser på dine muligheter og forutsetninger for å handle gull og sølv som en mulig langsiktig investering.
Les mer om investering.

Bærekraft

Edle metaller er mangelvare i verden og gjenvinning er en forutsetning for å sikre tilgang til råmetaller også for fremtidige generasjoner. Edelmetaller er unike i forhold til for eksempel materialer som papir og plast, på grunn av sin egenskap til å kunne resirkuleres igjen og igjen uten at kvaliteten blir dårligere. K.A. Rasmussen er sitt ansvar bevisst, og bidrar til å sikre tilgjengelighet av metaller i fremtiden ved å utforske flere områder hvor uthenting, gjenvinning og raffinering er mulig. Selskapet tilbyr i dag et stort utvalg gjenvinningsprosesser for å sikre beste praksis for kundenes materialer og oppnå en høy renhet på kundenes metaller. Les mer om 150 år med resirkulering av edelmetaller.

Kort fortalt om den lange historien til K.A. Rasmussen

I 150 år har K.A. Rasmussen finspisset viktigheten av tillit, personlig service og ikke minst produkter av ypperste kvalitet – og det hele begynte i 1872 da gullsmed Knut Andreas Rasmussen grunnla firmaet. Lite visste han at dette skulle bli et internasjonalt betydningsfullt selskap og Nordens største leverandør av edelmetaller, da han grunnla sin virksomhet i Oslo basert på spesialfabrikasjon av filigransarbeid. Her drev han stor produksjon og eksport, og fant et godt marked i England, i tillegg til å drive en lokal gullsmedforretning – og ble tildelt Gullsmedforbundets hederstegn kort til før han døde, 60 år gammel.

I 1901 overtok sønnen Edvard Julius Rasmussen forretningen, men da Edvard døde, var det hans kone Hilda Rasmussen som videre overtok virksomheten sammen med parets eldste sønn, Torleiv Rasmussen. Hilda var en dedikert kvinne som deltok i gullsmedlaugets arbeid, blant annet som formann i gullsmedlaugets damekominté.

Det var under sønnen Torleiv sin videre ledelse at bedriftens verksted og produksjonsavdeling utviklets seg til å bli Nordens ledende produsent og leverandør av edelmetaller til gull- og sølvvareprodusenter. Bedriftens tekniske og merkantile utvikling og ekspensjon var mye takket være hans dyktighet, innsikt og vilje til å satse.

I etterkrigstiden var utviklingen fortsatt positiv for virksomheten, og i 1950 flyttet K.A. Rasmussen inn i et nybygget fabrikkanlegg på Hamar – der de fortsatt befnner seg den dag i dag. Enn så lenge.

Historien fortsetter på Hjellum

Litt etter litt har K.A. Rasmussen vokst seg større og større – og til slutt for stor til egne fabrikklokaler. Derfor venter etterhvert ny lokaler på Hjellum, der 10.000 m2 muliggjør ambisjonene for vekst – og plass til bedre og større maskiner og utstyr.

Verdier for generasjoner

Det ultimate målet og selve hjertesaken til K.A. Rasmussen ligger i slagordet; Verdier for generasjoner. Bedriften har vært her i 150 år, og ønsker å være her i 150 år til. Minst. Ønsket til eiere og ansatte er at K.A. Rasmussen skal få leve evig, fortsette å forvalte begrensede ressurser på riktig måte og foredle dette til et bredt produktsortiment til glede og nytte for mange videre. Derfor er selskapet opptatt av å hele tiden utvikle produksjonen, tilpasse seg nye områder og kunder og ikke minst optimalisere alle prosesser for en bærekraftig fremtid.