Analyser og lab

Eget analyselaboratorium

I vårt omfattende laboratorium analyserer vi årlig over 20.000 prøver og analyser.

Vi foretar analyser av edelmetallinnhold, legeringssammensetning, renhet og forurensninger på alle kjente metaller. Laboratoriet vårt på Hamar er utstyrt med håndholdte røntgeninstrumenter og vi utfører fysikalsk metallurgiske data med hardhetsprøve, strekkprøve og mikroskopering. Vi benytter i tillegg Inductively Coupled Plasma spectometry som kan analysere 70 forskjellige grunnstoffer, og LECO som er analyse av oksygen i metaller og legeringer, titrering (sølvanalyse) og kupellering (gullanalyse).

Vi utfører også analyser på forespørsel og tilbyr analysesertifikater tilpasset kundens ønske.