Veien videre

K.A. Rasmussen har siden sin oppstart i 1872 vært en sirkulær bedrift gjennnom sitt arbeid med resirkulering av edelmetaller. Likevel er det rom for forbedringer. Med denne erfaringen er vi godt rustet til å skape fremtidens bærekraftige løsninger.

Vi har som mål for fremtiden å:

  • Minke forbruk av kjemikalier til raffinering med 20% for hver mengde raffinert metall innen 2025
  • Score over landsgjennomsnittet på medarbeidertilfredshet (alltid)
  • Skal alltid ligge under grenser for utslipp målt mot vår utslippstillatelse
  • Sikre at metaller handlet gjennom K.A. Rasmussen ikke stammer fra konflikt- eller høyrisikoområder, eller medfører og muliggjør økonomisk kriminalitet

Dette er våre løfter for omverden i tiden fremover. Bak hver og en av disse målene er det mange tiltak. Vi må innrømme at vi ikke har alle svarene som trengs for å nå dem, men for hver dag som går er vi ett steg nærmere gjennom vårt arbeid med kontinuerlig forbedring.

Verdier for generasjoner