Forskning og utvikling

Hos oss skjer det innovasjon og nytenkning hver dag, og blant våre dyktige ansatte i vår tekniske FoU-avdeling er utvikling av produkter og tjenester selve hovedfokuset.

Hovedprosjektene til FoU-avdelingen innebærer forbedring av egne raffinerings- og produksjonsløsninger i tillegg til utvikling av nye produkter og tjenester. Dette arbeidet betyr et stadig større behov for fornying og videreutvikling av kompetanse innen den kjemiske oppførselen av edelmetaller, i tillegg til en kontinuerlig forbedring av mekanisk og støpeteknisk forståelse som sikrer utvikling.

I tillegg til å kjenne og forbedre våre interne prosesser, må også kvalieten på våre produkter bidra til at kundene våre posisjonerer seg i verdenstoppen innen sine felt. Vår lange erfaring og brede kunnskap skal sikre kundene våre de beste produktene på markedet.

Forskningsavdelingen har spisskompetanse innen fagfeltene Metallurgi/Materialteknologi og Kjemi/Katalyse. Medarbeiderne er nøye utvalgt og sammensatt for å sammen utgjøre et unikt faglig miljø som skal drive K.A. Rasmussen videre.

FoU-avdelingen fungerer også som et bindeledd mellom K.A. Rasmussen og andre samarbeidende virksomheter og FoU-institusjoner. Blant samarbeidspartnerne finnes universiteter, som Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og Universitetet i Oslo (UiO), samt aktører som SINTEF.

K.A. Rasmussen er i dag del av forskningssenteret iCSI (industrial Catalyst Science and Innovation) som er et samarbeid mellom NTNU, UiO, SINTEF, Haldor Topsøe, Yara, Dynea, Inovyn og K.A. Rasmussen. Dette er et senter for Forskningsbasert Innovasjon, støttet av Norges Forskningsråd. I dette senteret gjennomføres det verdensledende forskning innenfor feltet Katalyse. K.A. Rasmussen bistår her faglig inn i to arbeidsgrupper, en for hver av våre katalyseprodukter. Målet med senteret er å jobbe med innovasjoner innen disse feltene ved å bedre forståelsen av de katalytiske egenskapene til produktene under drift.

Våre ansatte er alltid åpne for spørsmål og diskusjoner rundt tekniske problemstillinger angående våre produkter og tjenester.

Kontakt oss