Lagring av investeringsmetaller

Lagring av investeringsmetaller

Oppbevaring av investeringsmetaller må skje på en trygg og forsvarlig måte, og dette er et område vi har mye kunnskap om – og sikkerhet rundt. Hos K.A.Rasmussen tar vi godt vare på verdiene dine gjennom vårt fullt forsikrede tilbud om lagring.

Dine verdifulle edelmetaller er i trygge hender hos oss

Trygg og sikker oppbevaring er et viktig tema for alle som velger å investere i gull og sølv. For å sørge for at verdiene dine er sikret på riktig vis, kan du avtale lagring av dine edelmetaller hos oss. I praksis betyr dette at dine edelmetaller lagres i en personlig boks, i et eget sikret område – og er fullt forsikret.

Ønsker du derimot å oppbevare gull og sølv hjemme, anbefaler vi på det sterkeste at du skaffer deg en godkjent safe.

Hva slags investeringsmetaller kan du lagre hos oss?

Vi tilbyr lagring av investeringsmetaller i gull, sølv eller platina som er kjøpt hos K.A.Rasmussen, for eksempel i form av produkter fra nettbutikken vår. Minimumsverdien for lagring av investeringsmetaller er 100.000kr, uten en øvrig grense for hvor mye du kan lagre.

Slik setter du opp en lagringsavtale hos oss.

Ta kontakt med oss før du legger inn en bestilling på investeringsmetaller. Før vi kan opprette en lagringsavtale hos oss er vi pålagt å sjekke din ID i henhold til gjeldende regler for ansvarlig metallhandel.

Kostnader for lagring av investeringsmetaller hos K.A.Rasmussen

Lagringskostnaden faktureres ved inngåelse av avtale og deretter per år i henhold til gjeldende prisliste. Kostnadene er basert på LBMA fix fra og med faktureringsdagen. Ta kontakt med våre rådgivere for priser.

Ønsker du å selge eller hente ut dine lagrede investeringsmetaller?

Uttak eller salg av dine lagrede edelmetaller kan tas ut eller selges på ulike måter.

  • Etter avtale kan metallene hentes gjennom personlig oppmøte på Hamar.
  • Vi kan om ønskelig sende metallene til deg i forsikret forsendelse med posten.
  • Dersom du ønsker å selge tilbake hele eller deler av din beholdning til oss i K.A.Rasmussen, kjøper vi gjerne til gjeldende priser basert på markedspris.

Regler for lagringsavtale hos K.A.Rasmussen

Lagringssavtalen sies opp automatisk dersom kunden velger å ta edelmetallene sine ut fra lageret, enten i form av opphenting, sending eller ved salg til K.A.Rasmussen. Ved brudd på denne serviceavtalen fra kundens side, kan K.A.Rasmussen velge å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning. Manglende opphenting av lagrede metaller innen 14 dager medfører dermed at K.A.Rasmussen kjøper ut disse til markedspris satt av LBMA, med et prosentvis fratrekk etter gjeldende priser.

Ofte stilte spørsmål om lagring av investeringsmetaller

Hvordan er mine verdier sikret og forsikret?

Dine investeringsmetaller er sikret mot tyveri og ødeleggelser i samsvar med sikkerhetsstandardene. Vi tilbyr fullverdig forsikring mot tap og skade for innskuddene dine.

Hva skjer hvis dere går konkurs?

Beholdningen din er ikke i fare dersom lagringsselskapet skulle gå konkurs. Du kan være helt trygg på at alt du lagrer hos oss er 100% i din eie helt til du selv eventuelt velger å selge

Hvem kan benytte seg av dette?

Dette lagringstilbudet kan benyttes av privat- og firmakunder med adresse i Norge.

Hva menes med personlig boks?

Varene som lagres registreres i kundens navn og oppbevares i din personlige boks og holdes adskilt fra andre beholdninger.

Hvordan kan jeg sette inn ytterligere investeringsprodukter på mitt eksisterende lager?

Hvis du ønsker å sette inn metaller du tidligere har kjøpt av oss, kan du avtale dette med oss. Ta kontakt for å avtale levering via leveranse eller ved personlig oppmøte i Strandvegen 165 på Hamar.

Jeg ønsker å hente ut eller selge deler av min beholdning, kan jeg det?

Dersom kunden ønsker å hente ut hele eller deler av sin beholdning kan kunden gjøre det innen to virkedager etter å ha gitt skriftlig melding. Dersom kunden ønsker å hente ut hele sin beholdning anses det som en oppsigelse av avtalen.

Hvordan stopper jeg lagerplassen min?

Avtalen sies opp automatisk om kunden velger å ta metallene sine ut fra lageret, enten i form av opphenting, sending eller ved salg til K.A.Rasmussen. K.A.Rasmussen kan si opp avtalen når som helst. Ved brudd på avtalen eller avtalens vedlegg vil kunden få anledning til å hente ut sine metaller. Manglende opphenting av varene innen 14 dager medfører at K.A.Rasmussen kjøper ut disse til markedsprisen satt av LBMA fratrukket 2%.