Vi handler med ansvar

Våre kunder skal føle seg trygge på at vi tar ansvar!

Det er knyttet mange utfordringer til å ha en kjernevirksomhet innenfor edelmetaller. Edelmetaller har høy verdi med lavt volum, samtidig som at det er lav eller ingen sporbarhet på metallene. Dette gjør bransjen utsatt for blant annet hvitvasking og korrupsjon. I mange land hvor metallene utvinnes er det også store utfordringer med ulovlige finans- og våpenstrømmer, organisert kriminalitet, korrupsjon og brudd på menneskerettigheter.

Vi kjøper med ansvar

I 2021 investerte K.A. Rasmussen i et nytt digitalt system for å videreutvikle våre rutiner for registrering og vurdering av kundeopplysninger, nettopp for å sikre at det metallet vi får inn ikke har opphav i konfliktområder, kriminell virksomhet eller har ført til brudd på menneskerettigheter. Videre vurderes det om midlene som kundene kjøper metaller for kommer fra legitime kilder.

Rutiner ut i fra OECD sine rettningslinjer.

Vi oppfordrer ansatte og andre forbindelser til å varsle bekymringer angående vår leverandørkjede for edelmetaller eller andre nylig identifiserte risikoer angående vår drift. Alle bekymringsmeldinger vil bli behandlet diskret og er strengt konfidensielle.
compliance@karasmussen.com