150 år med resirkulering av edelmetaller

Her inne i våre fabrikklokaler på Hamar foregår det gjenvinning hver dag, og vi har benyttet oss av edelmetaller som en fornybar ressurs siden før besteforeldrene våre ble født. Vi strekker oss langt for å skape og forvalte verdier på en ansvarlig og miljøbevisst måte. Og vi har alltid et fokus på å tilegne oss den nødvendige kunnskapen, kompetansen og utstyret som skal til for å kunne drive og utvikle virksomheten vår på stadig mer bærekraftige måter. Vi kan alltid bli bedre, og vi jobber nå mot et mål om å kutte kjemikaliebruken i våre raffineringsprosesser, med 20% innen 2025.

Et unikt fornybart materiale

Edelmetaller har den fantastiske egenskapen at de kan gjenvinnes gang på gang uten at det går ut over kvaliteten. Derfor har vi enorm respekt for råvarene vi bruker, og stadig benyttes de verdifulle metallene innenfor nye industrielle områder og i nye banebrytende oppfinnelser som skal nå nye kunder og markeder.

Ansvarlig drift i forhold til FNs bærekraftsmål

Det å være Nordens største raffinør og leverandør av edelmetaller kommer også med et ansvar. Vi skal være foregangsbedrift og en innovatør som viser vei innen bærekraftig drift og utvikling. Vår strategi er derfor basert på – og forenelig med FNs bærekraftsmål, der vi har konkretisert tre hovedområder for vårt bærekraftsarbeid og våre mål fremover; sosiale forhold, klima og miljø og økonomiske forhold.

Sosial bærekraft

Bærekraft handler ikke bare om klima og miljø, men også om oss mennesker. Det er først og fremst vi som sammen utgjør K.A. Rasmussen og alt vi får til. Det er vi menneskene som er de viktigste resurssene, og alle skal vi ha like sjanser til å bli sett og hørt hvert dag.

Som arbeidsplass har vi et sosialt ansvar for å sikre gode trygge arbeidsplasser. Det er vår jobb å se til at alle våre ansatte går på jobb med et smil, opplever trivsel og får muligheten til å utvikle seg og bruke potensialet sitt. Arbeidsmiljø, mangfold, trygge omgivelser, anstendige lønns- og arbeidsvilkår og likestilling er derfor sentrale områder i vår personalpolitikk – og i vår kjærlighet til våre kolleger.
Vi setter derfor strenge krav til egne sikkerhetsrutiner, og har en nullvisjon for skader og ulykker.

Ny teknologi gjør oss stadig mer ressurseffektive

Det å kunne gi nytt liv til gammelt metall, og slik utvikle nyvinninger til glede og nytte for både privatmarkedet og verdensindustrien er en positiv og nødvendig ting. Gjenvinning av edelmetaller er viktig, og kun slik kan vi sikre tilgjengeligheten i fremtiden. Det å utvinne edelmetaller fra gruvemalm krever store mengder ressurser, samtidig som det er en kilde til miljøfiendtlige utslipp, mens belastningen ved gjenvinning er betydelig lavere, selv om også våre raffineringsprosesser har et vesentlig kjemikalieforbruk. Men med ny teknologi og nye løsninger ser vi muligheter for å ressurseffektivisere disse prosessene, med mål om å kutte kjemikalieforbruket vårt med 20% sammenlignet med 2020.

Nytt liv til gammelt gull og sølv

Innimellom fortjener gammelt gull og sølv nytt liv, og hos K.A. Rasmussen møtes du av erfarne rådgivere som har respekt og forståelse for deg og dine grunner til å levere for eksempel arvegull- og sølv til omsmelting og raffinering.
K.A. Rasmussen tilbyr en tjeneste der vi verdivurderer og kjøper gull og sølv fra privatkunder, og det å fortjene tillit fra kundene våre er noe vi forvalter nøye hver dage. Alle som henvender seg til oss for å få vurdert og solgt arvegull- og sølv for omsmelting, behandles fullstendig konfidensielt.
Her møtes du at rådgivere som hjelper deg å veie affeksjonsverdi opp mot økonomisk verdi, og med oss er du garantert et rettferdig oppgjør, trygg håndtering og garantert ingen videresalg. Les mer om raffinering her.

En viktig leverandør til noen av verdens største landbruksprodusenter

K.A. Rasmussen er et internasjonalt selskap, med datterselskap og salgskontor i 4 land. Innenfor fabrikklokalene på Hamar foregår det innovasjon og teknisk utvikling som har nådd langt utover landegrenser. Her er det gjennom tiår blitt skapt og videreutviklet produkter som eksporteres videre til noe av verden største landbruksprodusenter.
Les mer om K.A. Rasmussen som internasjonal industrileverandør.

Verdier for generasjoner

Vi er stolte over kretsløpene som foregår hos oss i K.A. Rasmussen, både når det gjelder resirkulering av edelmetaller – og ikke minst de dyktige og kunnskapsrike menneskene som gjennom historien har etablert, utviklet og banet vei for virksomheten fra 1872 og frem til i dag. Med kunnskap, innsikt, teknikk, tradisjon og innovasjon er vi rustet for nye oppfinnelser, markeder, bruksomårder og kundegrupper også i fremtiden. Vi skal fortsette å skape verdier for generasjoner.