Mennesker i fokus

K.A. Rasmussen har ambisjoner om å alltid være en ansvarlig aktør i samfunnet – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

En av våre viktigste oppgaver lokalt er å skape gode og trygge arbeidsplasser. De dyktige og motiverte menneskene som jobber her er selve hjertet i virksomheten, og vi må derfor ta godt vare på dem. Alle som er ansatt hos K.A. Rasmussen skal føle seg sett, verdsatt og rettferdig behandlet. Jevnlige risikovurderinger og strenge sikkerhetsrutiner er høyt prioriterte tiltak for å forebygge arbeidsulykker og andre uønskede hendelser.

I tillegg til arbeidsplasser bidrar K.A.Rasmussen også til lokalsamfunnet på andre måter. Vi bruker lokale tjenestebedrifter så langt dette er mulig, og sponser lokale idrettslag. I 2021 ble vi godkjent som lærebedrift, og vi ser nå fram til å ta imot lærlinger og praksiselever.

Amus er en arbeidsmiljøundersøkelse som har blitt gjennomført på K.A. Rasmussen for å kartlegge tilfredsheten blant medarbeidere for å se hva vi er gode på og hvor vi har forbedringspotensiale. Scoren på denne har da blitt sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Nullvisjon om arbeidsskader
Lik lønn for likt arbeid!

K.A. Rasmussen kjøper metaller og tar raffineringsoppdrag for kunder verden over, og har derfor et stort ansvar for at menneskerettighetene blir opprettholdt i hele verdikjeden.